Nastavom engleskog jezika se bavimo u skladu za preporučenim evropskim standardima
koristeći udžbenike CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS-a. Nivoi kurseva obuhvataju raspon
nastave za decu od 5 godina do pripreme za međunarodne ispite i usklađeni su sa CEFR-om
(Common European Framework of Reference for Languages).

      Pre upisa na kurs, polaznici polažu Placement Test kako bi se njihov nivo znanja preciznije
odredio i predložila odgovarajuća grupa.

      U radu se koristi CD koji prati određeni program kao i dodatni materijal radi proširenja
vokabulara i usavršavanja gramatike. Stalna provera znanja je obavezna i ona se sastoji od
redovnim testova predviđenih programom, a ukoliko se pokaže potreba, učenici rade i dodatne
testove. Diktati su obavezni posle svake pređene lekcije(Unit)osim za polaznike vrtićkih grupa.
Domaći zadaci koji se redovno proveravaju su takođe stalna praksa škole, a da bi se učenicima
olakšalo usvajanje novih reči, praktikujemo i korišćenje malog rečnika u koji nastavnik upisuje
nove reči sa izgovorom i prevodom.

      Broj časova zavisi od uzrasta i može da bude 2 ili 3 po 45 minuta sedmično.

      Škola organizuje i letnje časove konverzacije i učenja kroz društvene igre po završetku nastave
u junu u trajanju od 8 časova od 60 minuta. Nastava se odvija u manjim grupama od 2 do 4 učenika
kao i većim od 5 do 8 učenika i organizuje se u poslepodnevnim i večernjim terminima osim letnjih
časova koji su u jutarnjim terminima.


GRUPE ZA NASTAVU SU FORMIRANE NA OSNOVU SLEDEĆIH PROGRAMA:
Hippo and Friends 1
Hippo and Friends 2
Kid's Box 1
Kid's Box 2
Kid's Box 3
Kid's Box 4
Kid's Box 5
Kid's Box 6
KET
PET
FCE
CAE
CPE