Nastavom engleskog jezika se bavimo u skladu za preporučenim evropskim
standardima koristeći udžbenike CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS-a. Nivoi
kurseva obuhvataju raspon nastave za decu od 5 godina do pripreme za međunarodne ispite
i usklađeni su sa CEFR-om (Common European Framework of Reference for Languages).
za dodatne informacije pogledajte ovde...

Programi za izvođenje nastave nemačkog jezika renomirane izdavačke kuće
HUEBER su: PINGPONG NEU, TAMTAM I TAMBURIN.


za dodatne informacije kontaktirajte nas na e-mail

Predloženi programi za nastavu Italijanskog jezika su ESPRESSO, RETE,
GRANDI AMICI, CAFFE ITALIA i PRIMO APPROCCIO izdavačkih kuća:
EDIZIONE AGGIORNATA, GUERRA EDIZIONI i ELI.

za dodatne informacije kontaktirajte nas na e-mail